วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

การประเมินโรงเรียนเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน
           เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554 นี้ โรงเรียนบ้านโคกกลางได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) นำโดย คุณครู ดร.ชัดเจน ไทยแท้ พร้อมคณะซึ่งการประเมินในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดี มีประชาชน หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆ ในอำเภอพนมดงรัก มาร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก จนถึงเวลา 15.30 น คณะกรรมการได้สรุปและประกาศผลการประเมินฯ โดยได้ประกาศรับรองให้โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.สร3 เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นลำดับที่ 128

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 พบผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอพนมดงรัก
           เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 13.00 น เป็นต้นไป โรงเรียนบ้านโคกกลางได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอพนมดงรัก โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ)เป็นผู้ให้การประชุม เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา และถือโอกาสได้พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสที่ท่านได้ย้ายมารับตำแหน่งใหม่
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอพนมดงรัก(นายชาติชาย รัตนภานพ) และนายฉลาด  สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ